Latest

Brezplačno prevajanje

Na spletu je na voljo več brezplačnih programov za prevajanje besedil in celotnih spletnih strani. Uporabnikom lahko tovrstni pripomočki ob pravilni uporabi zelo olajšajo delo in brskanje po
Read More

Prevajanje nekoč in danes

Prevajanje se je kot poklic formiralo šele v 20. stoletju, vendar njegovi začetki sovpadajo z nastankom prvih visokih civilizacij. Prevajanje igra pomembno vlogo od samega začetka medkulturnega srečevanja
Read More

Prevod poezije

Prevajanje poezije je ena izmed najzahtevnejših prevajalskih nalog, saj se poleg težav pri prenosu vsebine pojavljajo tudi stalne dileme pri ohranjanju stroge lirične oblike, značilne za klasično poezijo.
Read More

Prevodi religioznih besedil

Religiozna besedila predstavljajo civilizacijske temelje družbe in omogočajo vpogled v njene kulturne začetke, zgodovino in filozofijo. Za širjenje verstev so pomembno vlogo odigrali prevodi religioznih besedil in najbolj
Read More

Prevajalske storitve

Prevajalske storitve so vse bolj cenjene. V času, kjer je moč komunicirati z vsem svetom prek interneta, pa je potrebno obvladati tudi tuje jezike. Angleščina na primer je
Read More

Prevodi

Določeni prevodi kdaj zahtevajo izjemno visoko stopnjo natančnosti prevajanja. Ko gre na primer za prevode, ki se nanašajo na medicinska testiranja ali poskuse, je napaka v prevodu oz.
Read More

Prevodi besedil

Prevodi zahtevnejših besedil zahtevajo veliko mero strokovnosti in znanja. Vsebinsko zahtevnejša besedila so na primer besedila določene stroke (tehnična besedila, besedila medicinske stroke, računalniške itd.), ki vsebujejo veliko
Read More