Prevajalske storitve so vse bolj cenjene. V času, kjer je moč komunicirati z vsem svetom prek interneta, pa je potrebno obvladati tudi tuje jezike. Angleščina na primer je