Prevodi zahtevnejših besedil zahtevajo veliko mero strokovnosti in znanja. Vsebinsko zahtevnejša besedila so na primer besedila določene stroke (tehnična besedila, besedila medicinske stroke, računalniške itd.), ki vsebujejo veliko