Pisanje, branje, govorjenje nemščine in prevajanje nemščina – slovenščina in obratno večini Slovencev, vsaj v svoji neuradni obliki, ne predstavlja posebne težave. Temu je tako predvsem zaradi geografske