Sodni tolmač

Sodni tolmač je oseba, ki kazensko odgovarja za svoje delo. Ko priseže pred ministrom za pravosodje, se zaveže k vestnemu, natančnemu in zanesljivemu delu. Ker je tolmačenje delo z ljudmi, lahko zelo hitro pride do težav. Ker se na sodišču pojavljajo najrazličnejši ljudje iz različnih držav, socialnih slojev, se tolmač lahko srečuje tudi z vulgarnim, slabšalnim jezikom, hudimi dialekti, momljanjem, čustvi in drugimi posebnostmi, ki jih mora natančno tolmačiti, čeprav bo iz njegovih ust prišla kletvica.

Sodni tolmač tako ne sme polepšati besed, iskati bolj korektnega izraza, namerno izpuščati recimo žaljivk – biti mora zrcalna slika osebe, ki govori. To velja tudi za ton in register glasu  – čim bolje ju je treba posnemati. Obtoženci na sodišču v prevajalcu pogosto vidijo zaupnika in računajo na to, da bo sodišču predstavil drugačno verzijo zgodbe. Morda bo obtoženec celo tolmaču med samim procesom povedal, ali lahko izpusti določen del njegovega pričanja.

Sodni tolmač se lahko v takih zgodbah počuti izjemno neprijetno, morda celo sočustvuje z obtoženim, vendar pa je zavezan h korektnemu tolmačenju, ki ga mora do potankosti izvesti. Kakovosten tolmač je na take situacije psihično pripravljen, se ne pusti manipulirati, ima jeklene živce kljub pogostim provokacijam in ohrani hladno kri. Najpomembnejše je, da sodni tolmač ostane nepristranski in se ne spušča v razprave ne s pričami ne z odvetniki ali kakimi tretjimi osebami.

Kazenska odgovornost

Napačno tolmačenje ima lahko hude posledice, saj lahko usodno vpliva na sodni proces oz. razne disciplinske in upravne postopke. Če odgovorna oseba ugotovi, da je sodni tolmač namensko ali iz malomarnosti napačno prevedel oz. zavajal, ga čaka disciplinski ukrep. Zagotovite si vrhunskega sodnega tolmača, ki mu lahko zaupajte. Kliknite na povezavo prevajalska agencija.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *