Prevajanje nekoč in danes

Prevajanje se je kot poklic formiralo šele v 20. stoletju, vendar njegovi začetki sovpadajo z nastankom prvih visokih civilizacij. Prevajanje igra pomembno vlogo od samega začetka medkulturnega srečevanja in sodelovanja. Prevajalci so vladarjem pogosto služili kot močna opora in zasedali visoke svetovalne položaje. Prevajalsko delo je od nekdaj zahtevalo natančnost in napake so bile strogo kaznovane, vendar je do njih pogosto prihajalo že zaradi samega načina prevajanja.

Za razliko od danes, ko stremimo k neposrednemu prevajanju izvirnega besedila, so nekoč prevajali skozi več jezikov, kar je razvidno s primera biblije, ki je bila v evropske jezike prevedena iz latinščine in ne izvornih jezikov. Tovrstni prenos pomena izvirnika skozi več jezikov ter istočasno dobesedno prevajanje besede za besedo je vodil v številne napake. V sodobni praksi zato stremimo k doseganju ravnovesja med doslednim dobesednim prevajanjem in prilagoditvijo besedila okoliščinam ciljnega besedila.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *