Prevodi

Določeni prevodi kdaj zahtevajo izjemno visoko stopnjo natančnosti prevajanja. Ko gre na primer za prevode, ki se nanašajo na medicinska testiranja ali poskuse, je napaka v prevodu oz. natančnost, s katero so prevodi narejeni lahko vitalnega pomena. V namen testiranja natančnosti prevajanja pri tekstih, ki ne bi smeli dopuščati dvoumnosti, se uporablja metoda prevod nazaj.

Metoda prevod nazaj temelji na ideji, da so – ali bi vsaj v določenih primerih morali biti – prevodi podobni matematičnim enačbam, v katerih enačaj predstavlja dokazljivo in nedvoumno enakost med obema stranem enačbe. Po metodi prevod nazaj se tako prvi prevodi še enkrat prevedejo nazaj iz ciljnega v izvorni jezik, ne da bi se pri tem v kakršnemkoli trenutku ozirali na prvo, originalno besedilo. S primerjavo med izvornim originalnim besedilom in besedilom, ki je bilo prevedeno nazaj, lahko ocenimo stopnjo natančnosti prvega prevoda.

Metoda se sicer uporablja le pri tekstih ekstremnega pomena. Običajni prevodi se ne preverjajo na takšen način, saj je postopek dolgotrajen in drag. Vprašanje pa je tudi, kakšno stopnjo natančnosti pri običajnih prevodih zahtevamo, saj se besede, ki jih določen prevajalec izbere lahko od drugih možnih izbir razlikujejo le z odtenek pomena. Vsakemu prevajalcu tehnika lahko koristni, če jo pri sebi uporabi za določeno besedo, ki se mu kaže kot dvoumna.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *