Antični utrinek o prevajanju

Prevajanje skupaj s tolmačenjem spada med dejavnosti, ki so za medsebojno sporazumevanje ključnega pomena od samih začetkov civilizacije. Že latinski koren besede translatio, ki nam je bolj poznan v anglški različici trasnlation oziroma prevod, v dobesednem smislu pomeni prenos. Nakazuje  bistvo prevajanja, torej prenos pomena pojma iz enega jezika v drugega. Prevajanje obstaja od razvoja pisav, tolmačenje, ki je temelj govorjenega medjezikovnega prenosa, pa sega v začetke človeških geografskih in trgovskih odkrivanj.

Mejnik v zgodovini prevajanja in hkrati mednarodno prizanje pomembnosti umetnosti prevajanja je kamen iz Rosette. Raziskovalci so na podlagi antične odredbe, ki je bila zapisana v treh različnih pisavah, uspeli razvozlati skrivnost hieroglifov. S pomočjo veščine prevajanja so tako kot že neštetokrat do sedaj med seboj povezali na videz nezdružljive družbe in jezike, ter obogatili našo kulturo.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *