Prevajanje tujega teksta

Kaj sploh je prevajanje? To je postopek katerega e vse bolj pogosto poslužujemo, ko ne razumemo nekega besedila ali govora ali pa bi radi nekomu nekaj predstavili iz tujega jezika. Prevajanje je postopek pri katerem pomen iz tujega jezika pretvorimo v nam bolj razumljivega ne da bi pri tem spremenili pomen določenega posameznega stavka.

Najtežja stvar prevajanja je strokovni tekst. Težko je tudi prevajati vse reke n podobne stavke kjer pomen ni dobesedni. Ne smemo vsega teksta prevajati dobesedno zato moramo biti zelo previdni pri prevodu in ne smemo nikoli prevajati besedo po besedo vendar vedno preberemo celotni stavek in ga potem poskušamo razložiti kaj je le ta hotel povedati. Za kaj je še pomembno prevajanje. Pomembno je tudi za vse tiste, ki prodajajo tuje izdelke, saj morajo poskrbeti da so vsa navodila za uporabo ali sestavine, če gre za živilski proizvod napisana v domačem jeziku.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *