Prevodi religioznih besedil

Religiozna besedila predstavljajo civilizacijske temelje družbe in omogočajo vpogled v njene kulturne začetke, zgodovino in filozofijo. Za širjenje verstev so pomembno vlogo odigrali prevodi religioznih besedil in najbolj prevajano delo vseh časov je sveto pismo.

Poleg pribilžanja bogoslužja običajnemu človeku so prevodi biblje iz skupnega latinskega prevoda Vulgate v narodne jezike pomembni predvsem zaradi svoje narodotvorne funkcije. Pridobitev prevoda biblije v domači jezik je za vsak narod pomenila zasidranje na kulturnem zemljevidu in začetek pisne kulture ter narodne zavesti, ki je za obstoj manjših narodov v burni evropski zgodovini odigrala ključno vlogo. Prvi prevajalci so bili menihi in v samostanih so se izoblikovale prve intelektualne skupnosti, ki so ne le postavljale temelje za posvetno književnost in širile pismenost, ampak s prevodi in prepisi tudi ohranjale antično izročilo.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *