Prevajanje besedil

Prevajanje je delo za strokovnjake, podkovane tako z izobrazbo kot tudi s prevajalskimi izkušnjami. Zakaj? Kadar se loti prevajanja nekdo, ki »za silo« obvlada tuj jezik, je končni rezultat navadno delovni prevod, ki je sicer lahko povsem zadovoljiv, ne pa vedno in ob vsaki priložnosti.

Prevajanje besedil ne pomeni zgolj prevajanja besed, temveč spajanje stavkov v smiselne povedi, ki imajo nek smisel in dosegajo jezikovno normo jezika, v katerega prevajamo.

Za prevajanje je torej potrebno še kaj več kot pa znanje besednega zaklada; potrebno je poznati tudi pogovorne izraze, včasih tudi strokovne, predvsem pa besede s prenesenim pomenom in pregovore.

Od nas je seveda odvisno, kaj potrebujemo: ali gre samo za potrebo razumevanja besedila ali za širšo uporabo, kjer prevod in njegova točnost ni samo želena, temveč nujna oblika besedila, ki ga želimo natančno razumeti in uporabljati v praksi za določen namen.

Prevajanje torej prepustite strokovnim prevajalcem, ki so vešči ne samo pogovornega jezika, temveč tudi knjižnega, upoštevajoč vsa slovnična pravila in posebnosti kot tudi strokovno terminologijo za posamezno stroko.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *