Prevodi

Zgodi se, da pri brskanju po internetu ali pa v knjižnici naletimo na tekste, ki so napisane v nekoliko starinskem ali zastarelem jeziku. Če sami nismo vešči pretvorbe jezika v sodobno jezikovno izraznost, potrebujemo pomoč strokovnjaka. Bodisi da gre za tekste v tujem ali maternem jeziku, je prevajalec pravi naslov, da nam pomaga rešiti problem.

Taki medčasovni prevodi se z drugo besedo imenujejo intertemporalni prevodi, ko prevajamo iz starejšega jezika v mlajši, sodobnejši jezik. Taki prevodi so na primer prevodi Trubarjevih izvirnih del ali pa prevodi Brižinskih spomenikov ipd.

Zaradi večje strokovnosti in doseženega končnega cilja – odličen prevod – prevajalci pri svojem delu ne delajo vedno samostojno, temveč imajo tudi svoje pomočnike, sodelavce, druge strokovnjake … Skupaj se velikokrat odločajo, ali se bo podredili normam izhodiščnega jezika in kulture in bodo dobili ustrezen prevod, ali pa se bodo prilagodili normam ciljnega jezika in kulture in dobili sprejemljiv prevod.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *