prevodi Archive

Prevod poezije

Prevajanje poezije je ena izmed najzahtevnejših prevajalskih nalog, saj se poleg težav pri prenosu vsebine pojavljajo tudi stalne dileme pri ohranjanju stroge lirične oblike, značilne za klasično poezijo.
Read More

Prevodi religioznih besedil

Religiozna besedila predstavljajo civilizacijske temelje družbe in omogočajo vpogled v njene kulturne začetke, zgodovino in filozofijo. Za širjenje verstev so pomembno vlogo odigrali prevodi religioznih besedil in najbolj
Read More

Prevajalske storitve

Prevajalske storitve so vse bolj cenjene. V času, kjer je moč komunicirati z vsem svetom prek interneta, pa je potrebno obvladati tudi tuje jezike. Angleščina na primer je
Read More

Prevodi

Določeni prevodi kdaj zahtevajo izjemno visoko stopnjo natančnosti prevajanja. Ko gre na primer za prevode, ki se nanašajo na medicinska testiranja ali poskuse, je napaka v prevodu oz.
Read More

Prevodi besedil

Prevodi zahtevnejših besedil zahtevajo veliko mero strokovnosti in znanja. Vsebinsko zahtevnejša besedila so na primer besedila določene stroke (tehnična besedila, besedila medicinske stroke, računalniške itd.), ki vsebujejo veliko
Read More

Prevajanje

S tem ko organizacija raste, rastejo tudi možnosti po širitvi na tuje trge, zato postane prevajanje različnih besedil nujno potrebno. Dandanes je znanje angleškega jezika na takšni ravni,
Read More

Prevodi

Zgodi se, da pri brskanju po internetu ali pa v knjižnici naletimo na tekste, ki so napisane v nekoliko starinskem ali zastarelem jeziku. Če sami nismo vešči pretvorbe
Read More

Prevajanje besedil

Prevajanje najrazličnejših tujejezičnih besedil vam najkvalitetneje opravijo poklicni prevajalci znotraj prevajalske agencije ali samostojni prevajalci. Vešči svojega posla vedo, kako se lotiti še tako zahtevnega besedila, bodisi zaradi
Read More